Moodul V

Ülesanne 1: Loe läbi mooduli sissejuhatus, õpiobjektid ja lisamaterjalid ning analüüsi esitatud käsitlusi. Kujunda esitatud käsitluste põhjal oma argumenteeritud lähenemine järgmistes aspektides: Mida mõistad teadmusjuhtimise süsteemide ja tehnoloogiate all? Kuidas on teadmusjuhtimise protsessid, süsteemid, mehhanismid ja tehnoloogiad omavahel seotud? Teadmusjuhtimise süsteemid jaotatakse kolme suurde rühma: teadmushõive ja teadmusloome teadmuse jagamine teadmuse rakendamine. Teadmusjuhtimise süsteemide eesmärgiks on […]

MOODUL IV

Ülesanne 1: Loe läbi mooduli sissejuhatus ja õpiobjektid ning analüüsi esitatud käsitlusi. Kujunda esitatud käsitluste põhjal oma argumenteeritud lähenemine järgmistes aspektides: Milline on infopoliitika olemus, eesmärgid ja väljatöötamise protsess? Infopoliitika määrab  organisatsiooni informeerituse ning suhtlemise ja organisatsiooni infokutuuri. See koosneb informatsiooni loomisest, töötlemisest ja infovoogude ning informatsiooni kasutamisest, aga ka väärtushinnangutest ja hoiakutest. Organisatsiooni infopoliitika põhieesmärgiks on ennetada […]

Kolmas teema: hajutatud arhitektuuriga ja personaalsed õpikeskkonnad

Ülesanne Valisin algul kaardistamiseks MindMeister keskkonna. Tehes esmase katsetuse enda personaalsete õpikeskkondade kaardistamiseks. Kuna see on tasuline, siis ei vastanud see minu ootustele, kuid siiski panin esmase katsetuse siis. Järgmisena otsustasin kasutada drawi , mis on end paremini õigustanud ning koostasin uue kaardistuse ning mõtlesin uuesti läbi keskkondade kasutussageduse:     Minu personaalne õpikeskkond on […]

Kokkuvõte kahest artiklist

Neid artikleid oli kerge lugeda just tänu sellele, et loengutes oli juba mitu korda puudutatud Merrill-i õppedisaini mudelit. M. David Merrill kirjeldab oma kahes artiklis enda loodud õppedisaini mudelit, mida nimetab “kivike tiigis” mudeliks (A Pebble-in-the-Pond Model). Selle õppedisaini mudeli keskpunktiks on eluline probleem ja õppeprotsessi lõpuks peaks tekkima lahendus koos teostusega. “Kivike tiigis” mudel […]

Õpikupeatüki kokkuvõte

INNOVATSIOONI JUHTIMINE. Innovatsioon ei seisne ainult uutele turgudele sisenemises vaid ta võib pakkuda uusi võtteid ka väljakujunenud ja küpsetel turgudel tegutsemiseks. Innovatsioon ei piirdu asjade tootmisega . Innovatsiooni kasutatavatel firmadel on eelised teiste firmade ees. Innovatsioon puhul on oluline meeles pidada- disaini, kliendi nõudmistele vastamist ja kvaliteeti. Uut toodet peetakse innovatsiooni viimaseks sõnaks, kuid tegelikult […]