Praktika ülesanne 1 ja 2

Praktika lasteaed: Kalli-kalli lasteaed

Veebipõhised õpikeskkonnad, mida kasutavad õpetajad: Learningapps, facebookis on lasteaia siseseks  info jagamiseks n-ö foorum, lisaks on vanematele info jagamiseks rühma grupp facebookis-millele on ligipääs vaid lastevanematel. Lasteaial on ühine server, kuhu laekuvad nädalaplaanid.Ideid saadakse ka Facebooki “Lasteaednike ideede” leheküljelt ja Pinterestist. Lasteaial on kodulehekülg ja lisaks Facebookis tutvustav lehekülg.

Füüsiline õpikeskkond:  Hea Alguse meetodil kujundatud rühmaruum. Kaasaegsed tehnikavõimalused nagu arvuti ja interaktiivsearvuti  ning tahvelarvutite kasutamine.

Veebipõhised õpikeskkonnad, mida kasutatakse laste õpetamisel: Learningapps, Frepy. Veebipõhiste keskkondade kasutamine võimaldab hallata nii õpisisu, kui ka õppeprotsessi.

Füüsiline õpikeskkond: Hea Alguse meetodil kujundatud rühmaruumi tegevuskeskused. Õueala, millel kasvavad puud. Ülemiste park, mida saab õppekäikudeks kasutada. Võimalus ühistranspordiga õppekäikudel käia.

 • Kelle arvamust küsisid? Mitme õpetaja käest? Esialgu rääkisin enda juhendajaga ja uurisin, mida tema arvab, millisel viisil võiksin uuritavatele gruppidele läheneda. Jõudsime järelduseni, et kõige lihtsam oleks kasutada interneti keskkonnas täidetavaid ankeete. Otsustasin, et loon googles õpetajatele ja vanematele küsimustiku GoogleFormsi keskkonnas .  Kokku lepitud ajaks jõudsid kõik 9 õpetajat küsimustikule vastata.  Küsimustiku saatsikolme rühma  vanematele. Kuigi majas on 5 rühma, siis üks neist on rahvusvaheline ja teine alles hoid, kus kuni 2 aastased lapsed.   Ülevaate teen Kalli-kalli lasteaiast, sest töötan selles lasteaias 5.aastat ning minu kanda on olnud kaks aastat haridustehnoloogiline pool. Seega oli endal ka huvi, et kui palju lapsed ja õpetajad on asjas sees.  Kokku sain arvamusi 10  õpetajalt, 14 lapsevanemalt, 6-lt lapselt.
 • Mida küsisid? Lisa ankeedi/intervjuu näidis!

  Lapsed: 

  • Kas sa oled lasteaias mänginud mõnda mängu tahvelarvutis või arvutis? Milliseid?
  • Kas õpetaja on näidanud sulle huvitavaid pilte arvutist?
  • Kas õpetaja on näidanud mõningaid videosid? Multifilme?
  • Kas oled mänginud ka seinal oleva suure seinatahvliga/ interaktiivse tahvliga. 
  • Milliseid mänge olete seal mänginud?
  • Millised IKT vahendid on olemas sul kodus. Asetasin lauale tahvelarvuti, mobiili, arvuti, millele laps  said osutada. 
  • Milliseid mänge oled mänginud nendes  vahenditega, mis on laual?
  • Millal sa mängid neid mänge?
 • Mis meetodit kasutasid? Miks? Püüa põhjendada, miks see meetod tundus kõige sobivam, et selle valisid? Lastega tegin intervjuu. Lindistasin nende vastuseid. Kuna Kuukalli rühma lapsed teavad mind, siis ei pidanud ma end tutvustama.Õpetajate ja lastevanemate puhul kasutasin küsitlust.  Mainin siinkohal, et lisasin küsimusi, mis mind ennast huvitasid ka. Et kuna olen lasteaias viinud läbi koolitusi, siis huvitas, mind kui huvitatud inimesed sellest ka edaspidi on ja kas nad kasutavad saadud teadmisi õppetöös lastega.
 • Kuidas andmeid kogusid? Lastega tegin intervjuu. Intervjueerisin 6-te last. Õpetajad ja lapsevanemad said täita küsitlust GoogleFormsis. Postitasin küsitluse lingi Facebooki gruppi, mis on vaid töötajatele mõeldud.
 • Mis oli keeruline, takistas info kogumist? Õpetajates tekitas segadus mõiste veebipõhine keskkond. Nad ei saanud aru, kust jookseb piir nende enda töö jaoks kasutatavate keskkondade ja lastega kasutatavate vahel. Mul tuli seda selgitada. Lisaks tekkis probleeme algul küsitluse koostamisega, sest alguses ma ei osanud seadistada küsitlust nii, et saaks valida mitut vastust. Nii, et pidin katsetama.
 • Mis lihtsustas, oli üllatav, positiivne? Postiivne oli see, et mu enda kolleegid osalesid hea meelega küsitluse täitmises. 
 • Millised on tulemused? Mida teada said? (Kasutatavad keskkonnad nii õpetaja töö lihtsustamiseks kui ka õppetöös lastega, e-üritused, e-kursused, e-turundus, kogukonnad (õppimiseks ja õpetamiseks) 

Õpetajad:

Alljärgneva põhjal võin järeldada, et õpetajad on huvitatud edaspidi koolitustel osalema. Ilmselt peaksin neile rohkem praktiseerimisel toeks olema. Õpetajad teadsid hästi, mida kasutatakse lasteaias ja rühmas õpikeskkondadena. kusitlus-1-2

kusimused-3-4

kusimused-5-6

kuss-7

kuss8-9

10. Millistel? Ja sellele tuli 1 vastus, milleks oli IKT vahendid ja autojuhi teooria kursus.

Lapsevanemad:

Alljärgneva põhjal järeldan, et ilmselt on lasteaias rühm, kellel pole facebookis rühma gruppi, sest vastustes esines “Ei tea, ei ole!”. Siiani pole tõepoolest lastevanematele tehtud veebipõhiste keskkondade kohta koolitusi, sest minu rühma vanemad on saanud vajaliku info minult ja teised õpetajad ei tunne veel nii kindlalt ennast, et soovitada. Ma arvan, et see on asi, millele tulevikus mõelda. Positiivne on see, et küsitletutest üle poole olid kas facebooki grupis või jälgisid facebookis lasteaia gruppi.

lapsevanem

lapsevanem2

lapsevanem3

lapsevanem4

lapsevanem5

Lapsed:

Küsitluses osales 6 last. Intervjueerisin igat last eraldi, sest ei tahtnud, et vastused ühtiksid. Lindistasin vestluseid mobiiltelefoniga.

Uurisin algul, mida lapsed mäletavad/teavad lasteaias kasutatavatest mängudest ja IKT vahenditest. Lapsed rääkisid, et on tahvelarvutitel lahendanud erinevaid mänge. Ristsõnu, memoriini, pildi ja sõna kokku sobitamist. Seda olevat nad saanud ka teha suurel tahvlil (e.interaktiivsel tahvlil). Õpetaja on õhtuti lasknud   arvutist muusikat ja teinud diskot. Lisaks on nad vaadanud erinevatel nädalatel videosid interaktiivselt tahvlilt. Ühel lapsel oli meeles, kui ta nägi sealt pilti, kus hobusel oli kala pea ja karu jalad. Kolm last ütlesid, et on näinud sealt Jänku Jussi multifilmi ja kui on väga vihmane hommik, siis saavad nad vaadata mõnda pikemat multifilmi. Viimati vaadati koos “Viplalat”. Lisaks on nad saanud tahvlile pliiatsiga tähti kirjutada.

Kõigil küsitletutel oli kodus, kas tahvelarvuti või mobiiltelefon, millel nad said mängida mänge.  Nad kirjeldasid seadmeid, mis nende teised perekonna liikmed  kasutavad. Mängudest tõid lapsed välja järgmised: Kivide mäng, MineCraft, Farmi mäng, pallide tulistamise mäng, Angry Birds, Ponide mäng, Beeboti mäng.  Mänge mängivad nad kas hommikul, kui autoga lasteaeda sõidavad või siis, kui lasteaiast ära. Mõni sai mängida õhtuti pärast hammaste pesemist. Ühel lapsel oli tahvlipäev vaid teisipäevane õhtu ja lühikest aega.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s