Eõppe ülesanne – Sotsiaalmeedia kanalite analüüs

  • Kuidas selgitaksid sotsiaalmeedia mõistet kolleegile, lapsevanemale? Mis asi see on?

Sotsiaalmeedia määratleb ära kuidas inimesed jagavad võrgus oma ideid, tekste, mõtteid ning suhteid. Lisaks erineb sotsiaalmeedia nii-öelda igapäeva meediast juba seetõttu, et iga üks saab luua, kommenteerida ja lisada sotsiaalmeediasse sisu. Samuti võib sotsiaalmeedia võtta teksti, audio, video, pildi või isegi kommuunide kuju. Sotsiaalmeedia- veebi-ja mobiilipõhine tehnoloogia, mida kasutades muudetakse suhtlemine interaktiivseks  ja võimalikuks kogukondade ja üksikisikute vahel.

Nii annabki sotsiaalmeedia  võimaluse indiviididel teineteisega suhelda ning läbi selle saab vahendada  infot elus toimuva kohta: reaalajal tekkinud mõtted, personaalfotod, biograafia ning tööalane informatsioon. ( Seinas, 2014). Tuntumad sotsiaalmeedia keskkonnad on Facebook, Twitter, Youtube, Orkut, Flickr, Linkedin, MySpace jt. Siia kuuluvad veel kommentaariumid, foorumid, blogid jms. ( Kaldoja)

  • Kas sotsiaalmeedia kasutamine lasteaia turundamiseks on mõistlik või mõttetu?

Paljudes lasteaedades juba kasutatakse sotsiaalmeediat. Põhiliselt kasutatakse Facebooki privaatsete gruppide loomiseks, kus arutatakse oma lasteaia teemadel või siis tehakse oma rühma lehekülg, mille haldajad on kindlad isikud nind  kaitstud salasõnaga. Sinna pannakse pilte ja infot, mis lastega seotud. Loomulikult peavad lapsevanemad selleks nõusoleku andma, kuna laste pildistamine ja piltide üles laadimine on nõusolekuta keelatud. Õpetajatele on loodud sotsiaalmeedias väga palju võimalusi oma tööd lastega huvitavamaks ja mitmekesisemaks muuta. Facebookis on mitmeid gruppe, kust leiab ideid mida lastega meisterdada või kuidas õppetegevusi veelgi huvitavamaks muuta. Sellisteks gruppideks on näiteks „Lasteaednike ideed“ ja  „Nauczycielka Przedszkola“  jpm.

  • Mis on sotsiaalmeedia kasutamise ohud lasteaias ning kuidas neid ohte vähendada?

Nagu kõik inimesed, kes postitavad sotsiaalmeedias endast infot, nii ka lasteaiaõpetajad peavad väga kriitilise pilguga üle vaatama, mida nad enda või teiste kohta internetis avaldavad.  Lisaks tuleks lastega rääkida interneti ohutusest. Mina olen kasutanud lastega interneti ohtuse analüüsimiseks: http://laps.targaltinternetis.ee/

  • Too näide 5 sotsiaalmeedia kanali kohta, kuidas neid kasutada lasteaia kontekstis, miks? Mis oleks nende eesmärk?
  • Twitter: Lapsed saaksid harjutada kirjutamist, sest sinna saab vaid lühipostitusi teha, mis on lastele võimetekohane. Samas saab teha kiireid postitusi, et ka vanem näeks, kuid kardan loetud artikli põhjal, et see ei töötaks Eestis hästi, sest Twitteri kasutajaid on vähe. Pigem toodi artiklis välja, et juhtpositisooni jagavad Facebook ja Youtube (Kalda , 2013)
  • Facebook: Rühma grupp, kuhu postitada vaid neid pilte, mis on rühma lapsevanematele vaatamiseks. Info edastamiseks.
  • Google +, milles on google docs on hea koht arengumappide koostamiseks ja jagamiseks vanematega.
  • Youtube on saanud siiani postitada „Tarkade klubi videosid“ ja animatsioonide edastamiseks.
  • Pinterest oleks hea ideede kogumiseks ja jagamiseks õpetajate vahel.

Kasutatud kirjandus:

Kaldoja, A http://ekool.tktk.ee/mod/book/view.php?id=11571

Kalda, K. (2013) Sotsiaalmeedia kanalite rollid Eestis. https://www.okia.ee/blog/2013/03/sotsiaalmeediate-kanalite-rollid-eestis/

Seinas, M. (2014)  Sotsiaalmeedia kasutamine turundusvahendina linette retail OÜ näitel. http://eprints.tktk.ee/847/3/Lo%CC%83puto%CC%88o%CC%88_M_Seinas_2014.pdf

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s