Lasteaia kaardistus

 

Mida saite teada, kuivõrd keeruline, lihtne see kaardistus oli. Millise pildi see kaardistus majast andis? Kuna uuringu viisin läbi interneti vahendusel, siis ei nõudnud see minult paberankeetide jagamist ega tagasi korjamist. Tegin ankeedid Google Formsis, mis tundus minu jaoks kõige lihtsam. Mul tuli ankeedi täitmist nii õpetajatele, kui ka lastevanematele kaks korda meelde tuletada. Olen tulemustega rahul. Lasin igal rühma õpetajal rühmameili kaudu saata lastevanematele laiali küsitluse lingi ja õpetajatele postitasin küsimustiku lingi  privaatsesse gruppi. Otsesi ootusi mul tulemustele ei olnud. Kalli-kalli lasteaias töötab 13 inimest, kes tegelevad lastega. Seega 10 vastanut on minu jaoks väga positiivne tulemus Minu jaoks oli tähtis leida üles Kalli-kalli lasteaia vajaka jäämised tehnoloogia kasutamise poolel. Kuna olen Kalli-kalli lasteaias ise õpetaja ja haridustehnoloog, siis tean kus asusime tehnoloogia kasutamisega õppetegevustes kaks aastat tagasi ja näen igapäevaselt, kus oleme nüüd. Olen rahul sellega, kuidas tehnoloogia kasutamine  töös ja õppetegevustes on saanud õpetajate jaoks meelepärasemaks.

Tegin kaardistuste tulemustest ülevaate  19.oktoobril.2016.  Tegemist oli kolmapäevase päevaga mil  toimuvad õpetajatetoas  alati koosolekud.

1) Milliseid soovitusi lasteaiale andsid?

See oli mulle endale pigem mõtlemise kohaks. Olen pärast ankeedi tulemuste saamist õpetajatele rohkem abi pakkuma hakanud. Sest küsitlusest tuli välja, et 40% küsitluse täitnutest  siiski ei kasuta pärast koolitusi saadud teadmisi.   Mõistan, et vastanute hulgas oli ka abiõpetajaid, kes otseselt õppetöö planeerimise juures pole. Soovitasin õpetajatel enda poole rohkem pöörduda. Siiani olen aidanud- aitan ka edaspidi.  Arutasin juhtkonnaga eraldi teemat” lapsevanemad”. Et kas neid peaks/saaks koolitada? Jõudsime otsusele, et suuname hetkel haridustehnoloogi aja siiski õppetegevuste planeerimisse ja õpetajate informeerimisse.  Sain koosolekul kinnitust sellele, et juhtkond on ka edaspidi nõus finantseerima ja toetama tehnika soetamist ning tehnoloogia lõimimimist õppetegevustesse oodatakse jätkuvalt.

kusimused-5-6
2) Millised küsimused, mõtted tekkisid õpetajatel sh juhtkonnal?

Nad andsid mulle mõista, et soovivad edaspidigi, et neile koolitusi teen, mis kajastus ka küsitluses.  Uuriti, kas küsitlusest oli kasu, mis tulemused tulid. Näitasin vastuste koondtulemusi.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s