E-ÕPE – 12.nov

1) Mida ma juba teadsin: Teadsin avatud ja suletud õpikeskkonna iseloomu ja nende erinevusi.

2) Mis oli minu jaoks uus info: Mul puudus varem täpsem ülevaade personaalsest õpikeskkonnast. Pidasin seda varem suletud keskkonnaks.  Mina teadsini  enne selle käsiraamatu lugemist  vaid avatud ja suletud keskkonnad.  Mõiste “Vookogu” oli mu jaoks uus mõiste. Mul endal on meelespeariba ja Google Chromele omane ikoonide kogum avalehel, kus on külastatumad leheküljed välja toodud. Uudis oli minu jaoks, et selleks on loodud erinevad programmid, mis aitavad “Vookogu” hallata. Näiteks  veebipõhised Netvibes, Pagefakes, Protopage jt, arvutipõhiseid allalaaditavaid lahendused Feedreader, NetNewsWire jt. Ja “Vookogu” õppetöös rakendamine tuli ka mulle uudisena. lk 25

 

Kokkuvõte, mis oli sinu jaoks uus teadmine ja mis oli see, mis kinnistast seda, mida juba teadsid. Too välja õpikeskkondade peamised miinused, ohud (5).

Teadsin, et erinevate  õpikeskkondade roll on motiveerida õppijat, pakkuda õppimiseks loovat eneseväljendus  võimalusi ning anna lisandväärtust õppimisele. Ülevaade avatud ja suletud õpikeskkondadest kinnistas varem omandatud teadmisi nende kohta.

Õpikeskondade miinused/ohud:

Loetud tekst tõestas seda, et avatud keskkonna miinused võivad suletud keskkonna plussid olla ja vastupidi.

  • Paljud õpikeskkonnad  on piiramatu sissepääsuga  ka võõrastele inimestele.
  • Õpikeskkonnas liikumine võib esialgu tekitada raskusi. Kulub aega, et keskkonnaga harjuda. Eriti siis kui keskkond pakub suurel hulgal vahendeid. lk21
  • Õpikeskkonda kasutades peab olema ligipääs tagatud interetiühendusele ja arvutile.
  • Mõni õpikesskond pakub piiratul hulgal tegevusi- tasuline/materjalile ei pääse ligi.
  • Õpikeskkonna sulgemise oht, kui tegemist on lühiajalise projektiga, mis ei saa edaspidist rahastust.
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s