Koolituskava

Koolituskava

Koolituspäev (2.november. 2016)

Koolitus toimub Kalli-kalli lasteaias (Keevise 2):

Koolitaja: Liis Viin

Aeg: Koolitus algab 14.30 ja lõppeb 15.15

Koht: Eelkooli ruumis

Teema: BeeBoti kasutamine õppetöös.

Osalejate arv: 10

Eesmärk: Koolituse eesmärgiks on tutvustada õpetajatele Beeboti kasutusvõimalusi, õppematerjale, mille abil saab arendada õpilaste erinevaid oskusi nt värvide tundmine, häälimine, matemaatika. Hetkel kasutab Beeboti roboteid  üks rühm, kuid eesmärgiks on, et neid kasutaks õppetöös terves majas.

Koolituse teema:

Koolitusel antakse ülevaade Beeboti  kasutamisest ning tutvutakse erinevate ülesannete najal selle kasutamise võimalustega.

Koolituse ajakava:

14.30 Kogunemine

14.35 Beeboti kasutamine, mattide tutvustus ja loomine. Näidistegevused Beeboti roboti kasutamiseks õppetegevuses.

14.50 Töö gruppides. Ülesande lahendamine.

15.00 Õpetajate ideed eelseisvaks nädalaks- kuidas Beeboti roboteid  õppetegevuses kasutada.

Õpiväljund: Õpetaja teab, kuidas oskuslikult oma õppetöös Beeboti robotit kasutada

Vahendid: 12 Beeboti robotit, Beeboti matid.

Vajalikud eelteadmised: Vajalikke eelteadmisi ei ole koolitustel osalejatel  vaja.

Õpiväljundid: Õpetajad kasutavad oma pedagoogilisi ja aineteadmisi ning digitehnoloogiat, et arendada õppijate õpioskusi, loovust.

Õpetajad demonstreerivad teadmisi, oskusi ja töövõtteid, mis on omased innovaatilisele professionaalile digitaalses ühiskonnas.

Õpetajad parendavad pidevalt kutseoskusi, on eeskujuks elukestvas õppes osalemisel.

Ülesanded, mida koolitusel tehakse:  Beeboti robotiga matil liikumine/ harjutamine. Grupitöö. Paberil lahendatava ülesande lahendamine-  ülesande koodi kirjutamine. Eelseisvate nädalate analüüsimine- kas ja kuidas saab Beeboti roboteid kasutada õppetöös.

Lühikirjeldus sisust:

Esmalt selgitan nuppude tähendust. Lasen robotitega liikumist katsetada. Seejärel näitan matte. Nii olemasolevaid, kui ka taskutega, millel saab pilte vastavalt nädalateemale vahetada. Seejärel annan osalejatele ülesandeks liikuda ühelt pildilt teisele. Seejuures peavad nad Beebotil olevate sümbolite abil paberile koodi kirjutama. Uurin, mis mõtted ja ideed koolituse käigus tekkisid. Määrame koolituse lõpus, kes kasutab eelseisval nädalal Beeboti roboteid õppetegevuses ja palju ning kas nad seejuures abi vajavad.

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s