Tegevuse kava “piksillatsioon”

TEGEVUSE KAVA

„Kalli-kallide jõulud“

Sotsiaalsed ja enesekohased oskused:

 • Laps suudab oma emotsioone kirjeldada ning tugevaid emotsioone, nt. rõõmu, viha sobivalt väljendada
 • Laps oskab töötada koos teise lapsega , osutab abi ja küsib seda vajadusel ka ise.

Tunnetus-ja õpioskused:

 • Laps tegutseb sihipäraselt, on suuteline keskenduma kuni pool tundi.
 • Laps tegutseb uudses olukorras täiskasvanu juhiste järgi.

Mina ja keskkond:

 • Laps oskab talle antud tehnikaga heaperemehelikult ümber käia.
 • Laps omab ettekujutust oma minast ning enda ja teiste rollidest elukeskkonnas.

Keel ja kõne

 • Laps saab aru kuuldu sisust ning suudab sellele sobivalt reageerida.
 • Laps suudab oma mõtteid suulises kõnes edasi anda.

Laste vanus: 6-7 aastased lapsed

Kuupäev: 28. november.2016 – aruteluks ja pildistamiseks

29.november- piksillatsiooni kokku monteerimine

30.november- arutelu lastega ja video vaatamine

Vahendid:

Rühmas olev inventar (padi, diivanipadi, lugemispesa, 2 päkapikumütsi),iPhone 5, arvuti (programm VegasPro 13.0).

Ettevalmistus/eeltöö:

Lastepoolne:
Üksteise ülespildistamine koostööna, lapsel tuli ideid pakkuda, kuidas ta soovib liikuda.  Vahendi otsimine, mida kasutas videos (padi, diivanipadi)
Õpetajapoolne:
Lastele tegevuse selgitamine. Tehnika valmispanek.

Organiseerimine:

Lapsed pildistavad üksteist tegevuses. Õpetaja juhendab  lapsi, kuidas liikumine ja pildistamine peaks vahelduma.

Tegevuse käik:

Tegevuse osad, tegevus- liigid Käsitletavad alateemad, olulised küsimused, põhimõisted ja nende edastamiseks kasutatavad meetodid, mängulised võtted Abi- ja näitvahendid
I  SISSE-JUHA-TUS Tutvume mõistega piksillatsioon.

Laste arvamus sellest –  Mis see on ? Milliseid vahendeid selle tegemiseks kasutatakse?

Vahendite tutvustus  –  Mis te arvate mis need on? Mis nendega teha saab? Heaperemeheliku käsitlemise põhimõtted!

Piksillatsiooni näidete  näitamine.

Arutelu nende küsimuste üle:

 1. Mida on piksillatsiooni tegemiseks vaja?
 2. Kuidas tuleb pildistada? (Näitasin ette)
 3. Kuidas saame pildi liikuma? (Näitasin arvutis programmi VegasPro 13.0-i)
Arvuti

Mobiiltelefon

II PÕHI-OSA Piksilatsiooni loomine:

Lapsed ise pildistavad üksteise liikumist lugemispesas. Omavahel meeskonnatööna valitakse välja päkapikkude järjekord. Iga laps sai otsustada kas teeb üksi liikumist või rühmakaaslasega koos.

 

Mobiiltelefon

Lapsed

Inventar

2 päkapiku mütsid

III  LÕPE-TAV OSA (30.detsembril, mil piksillatsioon on valmis monteeritud) Tegevuse lõpetavaks osaks on video näitamine ja vestlusring

Lapsed saavad arutleda, mis neile meeldis, mis mitte.

Millist piksillatsiooni sooviksid lapsed veel teha?

Mida järgmine kord kasutada saaks?

Arvuti

Projektor- piksillatsiooni näitamiseks.

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s