Juhendaja õppetegevus

Juhendaja tegi ettepaneku, et terve nädal võiks olla meediakasvatus õppetegevuses. Seega sai läbiviidud n-ö projekt. Kuna juhendaja oli varem lastega teinud lamenukk animatsiooni ja selgitanud, kuidas tehti vanasti multifilme jne, siis  nüüd soovis ta õpetada lastele, kuidas animatsiooni tegelastele saaks häält juurde teha. Soovis tutvustada lindistamise jaoks kasutatavat tehnikat ja lasta lastel katsetada. Aitasin juhendajat, et jagada tegevused tervele nädalale ära. Juhendaja tegevus kulges koostöös minuga. Mina aitasin tehnika osas, kui oli vaja lindistamiseks tehnikat või tehnikat kasutada.

Õpiväljundid (oodatavad tulemused):

  1. Laps õpib tundma oma meediakasutamise vajadusi (mida, miks, kui palju)
  2. Lapse meediakirjaoskuse arendamine ja kujundamine.
  3. Lapsed saavad aru, et meedia pole alati usaldusväärne
  4. Lapsed mõistavad, et kõike mida ekraanilt näeb ei pea/tohi järgi teha.

Vajalikkus: Et lapsed mõistaksid rohkem meedia sisu ja saaks aru, et meedia ei ole alati usaldusväärne. Lisaks tõestada lastevanematele ja teistele õpetajatele, et tehnika kasutamine ei ole laste jaoks keeruline.

Vajalikud eelteadmised õpetajal: Eelteadmised projektori kasutamisest,kuidas näiteks arvutit projektoriga ühendada ja kuidas näiteks Youtube-st leida vajalikke videosid. 

-Tegevused, meetodid rühmas: Tegevus oli planeeritud nii, et lapsi õpetades ei olnud vajalik “Hea Alguse” meetodi kasutamine.

ÕPPETEGEVUSE  KÄIK:

Enne tegevust:

Vaadati lastega paari lõiku pealeloetud tekstiga multifilmist. Jälgiti koos lastega, kuidas liiguvad tegelaste suud ning kas see läheb kokku sellega, mida nad kuulevad.
Arutleti, kuidas võiks nimetada inimesi, kes tekste peale loevad?

Tegevuse käik:

Juhendaja pani käima ilma hääleta multifilm (nt Jänku Jussi multifilm). Ülesandeks oli lasta lastel vaadata seda ja mõelda samal ajal, mida tegelased omavahel võiksid rääkida. Arutleti, millised erinevad variandid süžee osas on ja mis emotsioonidega on tegelased. Mis aastaaja ja keskkonnaga on multifilmis tegemist?
Seejärel tuli lastel ise tegelaste tekstid välja mõelda ja lugeda multifilmile tekst sisse. Jälgida võimalusel seda, et suu ja jutt läheksid kokku. Mängu said korraga mängida 4 last. Nii oli igal lapsel võimalus nädala jooksul olla  tekstilugeja.
Hiljem said lapsed kuulata, mis oli multifilmi õige tekst ja kas taustaks oli heli, muusika vms, seejuures  selgitas õpetaja, et erinevad tõlgendused on just head ja see on omalooming. Tunnustas julguse eest olla loominguline.

KEEL JA KÕNE: Laps kirjeldab sündmust enda ja teiste positsioonilt.

MINA JA KESKKOND: Laps oskab kirjeldada emotsioone ja mängida neist mõnda läbi.

MUUSIKA: Laps eristab vokaal- ja instrumentaalmuusikat ja keskkonnahääli.

Kuukalli
Päev 6-7
Esmaspäev Nädalateema tutvustamine. Projektori abil multifilmi vaatamine ja analüüsimine. Kes on need inimesed, kes tekste peale loevad? Diktofoni vaatlus ja katsetamine. Arutelu, kuidas saab hääl multifilmi?
Teisipäev Jänku Jussi multifilmi vaatamine arvuti abil ilma hääleta. Oletused, millest võidi multifilmis rääkida.   Seejärel kuulake filmi häälega. Kõik variandid on õiged.
Kolmapäev Diktofoni tutvustus ja kasutamise õpetus.  Lapsed loevad multifilmile peale
Neljapäev Diktofoni tutvustus ja kasutamise õpetus. Lapsed loevad multifilmile peale
Reede Tööde kuulamine  kõlaritest ja saalis  multifilmi vaatamine samal ajal.  

 

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s