IKT taristu kaardistus

Infosüsteemi ülevaade:

Töö koostasid: Liis Viin, Raige Ifrad, Katariina Linde

Ülevaate loomiseks kasutasin programmi: Draw

Kalli-kalli lasteaed (1).jpg

1. Millised IKT-lahendused on lasteias kasutusel? 2p
nt Wifi võrk? Kuidas on korraldatud printimine?

Lasteaias on kaks Wifi võrku. Võrkusid on kaks, et terve maja oleks wifiga varustatud.   Lasteaias on võimaldatud tsentraalprintimine- printida saavad töötajad kõikidest  süle-ja lauaarvutitest,mis on ühendatud direktori kabinetis  olevate printeritega. Printereid on kaks. Üks värviprinter ja teine must-valge.

2. Millised IKTga seotud projektid on hetkel töös? 2p nt Mõni meediaprojekt?

 Hetkel osaleb lasteaed igakuistes projektides. Õpetajad edastavad aktiivselt oma IKTga seotud postitusi õppetegevuste kohta Facebooki kommuunis “Nutitund igasse kooli”.

3. Milline on IKT-rollide jaotus lasteaias? 4p  Kes vastutab digivahendite eest? Kas on õpetajatele vajalik IKT alane tugi? Kui midagi läheb katki? Kes parandab? Kes vastutab? Või kui on midagi IKT alast vaja osta, siis kuidas see on korraldatud?

Haridustehnoloog abistab õpetajaid IKT põhiste õppetegevuste planeerimisel. Ajakohastab infot elektroonilisel infotahvlil, koduleheküljel ja lasteaia Facebooki lejeküljel. Lisaks abistab ürituste läbiviimisel, kus on vaja kasutada projektorit või helitehnikat, videode kokku lõikamisel. Digivahendite korrashoiu ja olemasolu eest vastutab kogu kollektiiv. Kui keegi tahvelarvuteit kasutab, siis tuleb tal kontrollida, et pärast kasutust oleksid akud täis laetud ja tahvlid õige koha peal, kus kõik neid võtta teavad.Sama kehtib teiste seadmete kohta (muusikakeskus, projektor, interaktiivne tahvel, Beebotid, MakeyMakey).  Kui aga mõni seade on viga saanud või iganenud, siis uue kasuks otsustavad haridustehnoloog koostöös juhtkonnaga.  Tehnoloog otsib seadmetele pakkumisi ja edastab pakkumised direktorile, kes teostab ostu. IKT vahendite ost, olulisus ja otstarve arutatakse hardustehnoloogiga läbi. IKT alane tugi tuleb samuti haridustehnoloogi poolt.

4. Ülevaade andmetest ja dokumentatsioonist. 10p 

ikt-taristu-kaardistus 2017 märts

Mis vajaksid välja vahetamist?

Vahetaksin välja kõikide rühmade sülearvutid, sest ühegi arvuti aku enam ei ole laetav. Arvutid töötavad tänu toitejuhtmetele. Ülejäänud seadmed on seini töötanud laitmatult. Selles lasteaias  vahetatakse seade välja siis, kui see enam ei tööta- varem ei nähta selleks vajadust.

Milliseid seadmeid plaanitakse 2017 aastal osta?

Õppetegevuste läbiviimiseks on planeeritud  juurde osta 4 tahvelarvutit. Saali soetatakse novembris eraldi ruuter, et wifi leviala laieneks.

Milline on ligikaudne summa, mida lasteaed saab IKT vahenditele kulutada?

Arvutid osteti lasteaia avamisel omavahenditest ja  nendega on seni hakkama saadud. Tahvelarvutid, elektrooniline infotahvel ja robootikavahendid on soetanud annetuste (laadal kogutud raha) ja HITSA toetuse abil. Seni on iga aastane kulu olnud ligikaudu ca 1500€.

Kas lasteaial on oma IT-eelarve? Lasteaial ei ole iga-aastast eelarvet. Aga arvestatud on tehnika soetamise/parandamise kuludeks ca 1500€.

5. Kes on hooldus- ning arenduspartnerid ja millised nende vastutusalad? 2p

Lasteaia IKT hooldus- ja arenduspartnerid on rendileandja Mainor Ülemiste AS ja Telia AS nende vastutus on eelkõige võrgusüsteemide ja andmeside korrashoid ja toimimise tagamine. Riistvara ja sisuhaldusega on püütud oma jõududega hakkama saada, küsides tasuta nõu asjatundjatelt ja lasteaia haridustehnoloogilt. Viirusekaitsena kasutatakse NOD32-te. Kodulehe halduses on partneriks Zone Media OÜ ja Edicy OÜ (Voog).

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s