Sisekoolituse kava/koolituskava analüüs

Koolituskava analüüs (max 10p)

  • Kuivõrd oli kasu koolituskava koostamisest, kui palju seda reaalselt jälgisid, või tuli teha jooksvalt palju muudatusi, täiendusi? (3p)

Muutsin pärast loengut tagasiside ankeedi sisu. Paljud “Kas küsimused” asendasin avatud küsimustega. Tegin need muudatused, mis õppejõud oli tagasisides välja toonud ja tõin ajaliselt välja, millest koosneb minu auditoorne töö. Loengu osas vahetasin omavahel ära II ja III osa. Ostustasin valdkondade lõimimidest siis rääkida, kui kõik on saanud Bee-Botti käsitleda/sisse lülitada. Kuigi alguses planeerisin, et  lõpu ülesanne on grupitöö, siis muutisin selle individuaalseks, et näha iga õpetaja taset. Alguses oli tagasiside küsitluseks planeeritud 5 minutit, kuid pikendasin aega kuni 15:00-ni.  Rohkem täiendusi ma ei teinud, kuna loengust saadud tagasisidele toetudes otsustasin koolituse niiviisi läbi viia nagu see mul kirjas oli. Leian, et koolituskava koostamine oli väga hea pidepunkt, sest järgides seda suutsin ajast kinni pidada. Ütlesin koolituse alguses kohe, et annan jooksvalt märku, kui aeg hakkab lõppema, et osalejad teaksid sellega arvestada. Lõin selle seose seoses sellega, et loengus räägiti, kuidas koolitusel osalejaid paigutada. Rakendasin seetõttu ka seda, et tegevus ei lõppeks järsku, vaid inimesed saaksid aega planeerida lõpetamiseks. Nagu lapsedki 🙂 See variant töötas nii minu jaoks, kui ka nende jaoks.

  • Koolituse planeerimine ja läbi viimine – mis läks hästi, mis halvasti. Põhjenda! Mida oleksid teinud teisiti. Anna hinnang oma koolitusele. Kuidas sul enda arvates läks? Too välja oma õppimise kohad. (4p)

Leian, et minu läbi viidud koolitus õnnestus ja sujus, sest lisaks loengu vormile said koolitusel osalejad teha ülesandeid läbi mitu korda, et see kinnistuks. Kaheksa osalejat koolitusel oli väga hea arv. Jõudsin kõigi juurde. Lisaks ei vedanud mind seekord ka tehnika alt. Kuna koolitusel  oli ka kiiremaid ülesande sooritajaid, siis olin igaksjuhuks koostanud kiirematele veidi keerulisemaid lisaülesandeid, mida lahendada ning mida koodi abil jäädvustada. Kui tavalised tekstülesanded eeldasid kahe punkti läbimist, siis keerulisem ülesanne koosnes kolme, kuni nelja punkti läbimisest.

Minu jaoks on varasem õppimise koht olnud järgmine. Kuna olen iga nädal õppetegevustes kasutanud Bee-Boti matte, siis teadsin arvestada, et need tuleb panna päev varem sirguma, et robotid ei jääks voltide taha pidama. Lisaks asetan mati taskutega allapoole, et mesilane ei jääks taskute taha kinni. Seega ei esinenud Bee-Boti liigumisel äpardusi.

Leian, et koolitusel osalenute paigutus õigustas ennast. Koolitusel osalenud istusid  koolituse esimeses pooles pool ringis aga ülesannete sooritamiseks sai igaüks istuda laua taha. Koolitus toimus eelkooliruumis, kus interaktiivse tahvli kasutamise võimalus (videode näitamiseks ja jooniste tegemiseks).

Arenguvõimalusteks pean seda, et tulevikus võiks kogu informatsioon olla mul koondatud enda blogisse. Hetkel on seal minu poolt läbi viidud Bee-Boti õppetegevused, kuid peaksin sinna lisama ka videod, mida kasutasin koolitusel ning Pinteresti leheküljed. Nii saan blogi jagades ka jagada koolituse materjali. Jääb ära koondmaterjali tegemine.

  • Milline oli tagasiside osalejatelt. Mis neile meeldis, mis oli nende jaoks keeruline, mida nemad soovitaksid, vajaksid? (3p) 

Tagasiside oli positiivne. Osalejatele meeldis loengu ülesehitus ja sisu. Lisati, et koolitus oli selgelt ja arusaadavalt ülesehitatud. Toodi välja ka see, et kui ülesanne sai kiiremini tehtud, siis olid koolitajal ettevalmistatud lisaülesanded. Arvati, et koolitaja arvestas õpetajate erinevate tasemetega. Paljudele meeldis, et koolitus pakkus ülesannete näol katsetamise võimalust ja ka eduelamust. Kirjutati, et valdasin koolituse teemat hästi ning leidsin aega abistada ning suunata kõiki. Lisaks meeldis paljudele blogi, mida kasutasin koolitusel. Enamikele meeldis, et tegemist polnud kuiva koolitusega, vaid et nad said Bee-Botte ise katsuda  ja katsetada. Meeldis ülesehitus ja haaravus. Oluliseks peeti, et ei näidatud vaid Bee-Botte vaid ka matte, laadijaid ja kuidas valmistada õppematerjale ning erinevaid Beeboti kasutamisvõimalusi.  5 koolitusel osalenut vastasid, et osalesid koolitusel täiesti. 3 vastas, et piisavalt. Soovitustena toodid välja ootust, et teeksin uuesti koolitusi, kui seoes Bee-Bottidega olen uusi ideid saanud. Lisaks loodeti, et vajadusel abistan edaspidi õpetate Bee-Boti ideid  õppetegevustesse  lõimida.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s