Praktika lasteaia arengukava analüüs

Kuna minu lasteaias pole arengukava uuendatud 2 aastat, siis kirjutasin uuenduskavva juurde kommentaarid, mis praeguseks on juba IKT valdkonnaga edasi arenenud.

arengukava analüüs

 

UUEKS PERIOODIKS SÕNASTATUD TEGEVUSED + EESMÄRGID, MIS SEOTUD IKTga

Eestvedamine ja juhtimine – Personalijuhtimine-  minu arvates puudub.

Koostöö huvigruppidega-

 • Lastevanematele korraldatakse koolitusi lasteaias (Võiks tulevikus koolitused olla ka IKT sisuga)
 • Töötajad jagatakse toimkondadesse ning iga toimkond vastutab eri valdkonna eest (Nüüd on facebooki haldaja grupp, elektroonilise infotahvli eest hoolitseb haridustehnoloog).
 • Töötajate hulgas viiakse läbi rahulolu-uuring (See on digitaalne Google Formsis).
 • Lapsevanematega viiakse läbi tutvumis- ja arenguvestlusi (Saadetakse e-maili kaudu, tulevikus võiks olla interneti keskkonnas täidetav).
 • Lapsevanematele lasteaia tegemistest tagasiside andmine e-kirja teel.
 • Aktiivne suhtlus lapsevanematega läbi ühisürituste ja sotsiaalvõrgustiku vahendusel (rühmast piltide ja filmilõikude saatmine).
 • Aktiivne suhtlus lapsevanematega läbi ühisürituste ja sotsiaalvõrgustiku vahendusel (rühmast piltide ja filmilõikude saatmine).
 • Lapsevanemate tagasiside saamine rahuolu-uuringu kaudu     (Tehakse alates teisest tegevusaastast Google Forms keskkonnas).

Ressurside juhtimine-

 • Arendavate õppe-ja mänguvahendite soetamine. (Lasteaias on nüüdseks olemas erinevad robootilised ja IKT põhised õppe-ja mänguvahendid)
 • E-päeviku edasiarendamine (areng on toimunud, nii et e-päevik on igapäevaselt kasutatav- edasiseks arendamiseks on vaja infotehnoloogi, kes arendaks seda edasi).

 

Õppe ja kasvatusprotsess –

 • E-päeviku ja e-arengumapi täitmine ja koostamine. ( Arengumappe esitame Google Drives).
 • Rühmade tegevuskavade koostamine ( on koostatud koguaeg MS wordis ja arhiveeritakse lasteaia serveris)
 • Arengukirjelduste koostamine (Arengukirjeldused koostatakse MS Wordis.)

 

Parendustegevused: Seoses selle ainega avastasin, et arengukava on iganenud ning tegin juhtkonnale ettepaneku seda enne uut õppeaastat uuendada. Sai kokku lepitud, et IKT osa koostan arengukavas ise. Plaanis on uuel õppeaastal osaleda erinevatel innovaatilistel konkurssidel. Uues arenguplaanis saab märgitud ka IKT koolituste osa ja didipädevuste tõstmise. Õppe- ja kasvatusprotsessis on plaanis kasutada veel enam kaasaegseid tehnilisi vahendeid. Arengukavas võiks välja tuua infotehnoloogia vahendite osa, kus on välja toodud lasteaias olemasolevad vahendid ning samuti need mida on plaanis soetada. Üldiselt on võimalik arengukavast välja lugeda seoseid IKT vahendite osa, kuid see võiks olla täpsemalt lahti kirjutatud.Arengukava võiks kättesaadav olla lasteaia kodulehet.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s