Lasteaia riskide ja ohtude hindamine

NÕRKUS OHT TÕENÄOSUS MÕJU RISKITASE
Kui töötajad unustavad tööarvutites personaalsetest lehekülgedest välja logida. Arvutitel on ühesugused paroolid. IT süsteemide volitamatu kasutamine. 2 3 9
Enamus olemasolevatest IKT vahenditest, mida kasutatakse töökohustuste täitmiseks on iganenud. Seadmete kasutamise ajast  tulenevalt võib see üles öelda. Sellest tulenevalt võib tekkida erakorralisi väljaminekuid, millega pole arvestatud. 3 3 9
IKT vahendite hooletu käsitlemine töötajate poolt (ebastabiilsel pinnal, vedelike läheduses)

 

Vahendite valesti

käsitlemise tõttu on vaja

ressursse uute

vahendite jaoks või

hoolduseks.

2 3 6
Õhtustel aegadel, mil majas toimuvad joogatunnid ja nädalavehtustel, mil laste sünnipäevad, liigub majas võõraid isikuid. Sellega kaasneb varguste oht Vargus 2 3 6

 

Omapoolne hinnang ja selgitus, kuivõrd keeruline oli seda hindamist teha.

Ma ei olnud varem lasteaias olemasolevaid riske hinnanud. Ülesande koostamisel lähtusin eelkõige näidisest, sest selle abil sain aimu, millele tähelepanu pöörata ning mida pidada ohtudeks ja riskideks. Kergeks tegi ülesande koostamise see, et olen antud lasteaias mõnda aega töötanud.

Kuivõrd keeruline on neid riske ja ohte maandada.

Positiivne oli hindamise juures see, et avastasin paljut, mis on lasteaias hästi korraldatud. Arvutitel on viirusekaitse ja paroolid peal, kuid viimased on ühesugused. Need tuleks ära muuta. Nii haldab iga rühma informatsiooni selle rühma õpetajad. Isiklikest kontodest väljalogimist meenutaks paberile kirjutatud meeldetuletus: „ Logi palun kontodelt välja!“ Meeldetuletus on arvutil või siis seinal, mis arvuti lähedal.

Iganenud tehnika väljavahetamist tuleb juhtkonnale meelde tuletada. Kui hetkel töötavad kõik arvutid, siis tuleks arvestada sellega, et varsti tuleb need välja vahetada. Selleks tuleb raha eraldada.

Varguste ohtu kahjuks välistada ei saa. Rühma uksi lukustada ei saa, sest koristaja peab saama igal õhtul ligipääsu rühmadesse. Võtmetega opereerimine talle ei sobi. Kui võõrad inimesed korraldavad laste sünnipäevi lasteaias, siis juhtkonnast tuleb keegi alati kohale, kui sünnipäevalised tuleb sisse lasta. Võib- olla tuleks kellelgi olla majas ka ajal, mil sünnipäeva peetakse. Joogatunnis käijate tegemisi näeb mingil määral koristaja, kuid ka tal on oma töö. Seega korralikku järelvalvet pole võimalik tagada.

IKT vahendite hooletut käsitlemist saab parandada. Selleks tuleb töötajatele seda meelde tuletada, et tehnikat heaperemehelikult käsitleksid.

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s