1. ülesanne

Ülesanne

Väljataga, T., Pata, K., & Priidik, E. (2009). Õpikeskkonna kujundamine haridustehnoloogiliste vahenditega. K. Pata, & M. Laanpere (toim), Tiigriõpe: Haridustehnoloogia käsiraamat (lk 11–30). Tallinn: TLÜ informaatika instituut. [PDF, 14,7 MB]

Õpikeskkondi on erinevaid. Õpikeskkonna loomisel mängivad rolli nii õpetaja, kui õppija. Seejuures  on oluline kaasata õpilast õpikeskkonna loomisesse.  Õpikeskkonnad on seoses tehnoloogia arenguga mitmekesistunud. Suletud keskkondade puhul aga kontrollib õpikeskkonda kolmas osapool. Vabade keskkondade alla aga kuulub vabalt kättesaadav sotsiaalne tarkvara, mis võimaldab materjalide säilitamist ja kättesaadavust ka pärast õpinguid (näiteks wordpressi loodud materjal). Lisaks annab see võimaluse infot esitada nii avatult, kui suletult. Õpikeskkonnad on loodud täitmaks rolli, milleks on õpilaste motiveerimine ja erinevate õpistiilide kasutamine (luua koos kaasõpilastega, jagada informatsiooni jne).

Lugemismaterjal tegi minu jaoks põhjaliku ülevaate tänapäeva õpikeskkonna võimalustest. Millised need on ning kuidas neid üksteisest eristada. Hea meel on, et olen õpingute käigus saanud kasutada erinevaid õpikeskkondi, mis on andnud võimaluse lemmiku kujunemiseks. Samas on erinevate keskkondade kasutamine ka andnud juurde kogemusi, et kuidas toimetada erinevalt ülesehitatud keskkondades.

Minu kokkupuuted e-õppega on peamiselt olnud ülikooli õpingute raames. Olen kasutanud Moodlet, eDidaktikumi ja EduFeedrit. Tudengina eelistan eDidaktikumi. Siiani on mulle väga hästi sobinud enda isikliku wordpressi pidamine. Wordpess annab võimalusi luua mitmeid lehekülgi, mis on seotud ühe kontoga. Nii saab vajadusel iga õppeaine jaoks luua eraldi lehekülje. Kuna olen lasteaias õpetaja, siis tehnoloogilisi õpikeskkondi ma otseselt oma töös lastega ei ole kasutanud. Küll aga on välja töötatud õpikeskkond “Hea Alguse” meetodil, mis annab lapsele võimaluse valida sooritatavate ülsannete järjekorda. Lisaks saab laps märkida suurde tabelisse enda nime taha, millise pesa (tegevuskeskuse) on ta läbinud.

 

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s