Õppedisani alused (reflektsioon)

Õppedisaini mõistega puutusin esimest korda kokku, kui lõin bakalureuse lõputöö raames mängu prototüübi. Siis proovisin juhinduda ADDIE mudelist.  Töö praktilise osa koostamisel sain sellest palju abi. Juba siis mõistsin, et õppedisaini on vaja, et enda jaoks panna paika protsessi etapid.

Esimesest loengust sain palju juurde. Ma ei olnud varem omanud ülevaade erinevatest õppedisainidest. Ma ei hakka siinkohal välja tooma üksühele loengus näidatut, kuid tegin märkmeid iga näite kohta, mis slaididel olid. Hea oli tõdeda, et loeng ei koosne vaid slaididest vaid ka iga õppedisaini kohta oli suuline näide, mis tekitas huvi materjali vastu ning sai tänu sellele kirja. Kõige sümpaatsemad õppedisaini muidelid mu jaoks olid ADDIE ja MERRILL’i “Kivike tiigis”. ADDIE, kuna olen seda varem kasutanud ja MERRILL’i puhul “Taanduv toetamine” oli minu jaoks sümpaatne. Kasutan seda ise ka enda töös lastega. Näiteks uue materjali omandamisel. Saab alati näidatud paar ülesannet tervenisti või poolikult ette. Lõpuks aga lahendab laps järgmisi ülesandeid iseseisvalt. Töötan hetkel lasteaias. Kasutan oma töös “Hea alguse” süsteemi, mille tulemusena laps saab valida millises järjekorras ta ülesandeid lahendab ning neil endil lasub ülesanne märkida tabelisse, milline tegevuskeskus on neil läbitud. Samas töötades eelkooliealistega tuleb olla alati väga paindlik. Nädalateemade puhul saavad lapsed alati kaasa rääkida- milline teema neid huvitab? Mida tahavad teada saada? Lisaks “Hommikuringi” arutelud, kus lapsed saavad arutleda ja põhjendada oma arvamust, kartmata hukkamõistu.

Loengust sain juurde ka arusaamise õpisüsteemi struktuuri kohta. Avastasingi mõneti enda rõõmuks, et harrastan õpetajana kõige enam “Laadaplatsi” meetodit. Loodan, et suudan seeläbi enda õpilasi mõjutada iseendale toetuma ning end usaldama.

Mis aga hetkel kõige segasemaks jäi oli grupitöö, mis tuleb projektina. Loodan kiirelt saada selgust, mida täpselt tuleb teha. Sest see on üks tume maa minu jaoks.

 

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s