Ülesanne 2: Õpihaldusüsteemi katsetus ja ülevaade artiklitest

Ülesanne

Eelnev kogemus: Olen siiani õpikeskkondi ja õpihaldussüsteeme kasutanud tudengi rollis. Nendeks keskkondadeks ja süsteemideks on olnud eDidaktikum, EduFeedr ja Moodle. Sellest sügisest näen eDidaktikumi kasutamist ka õppejõu vaatevinktlist.

Eliademy 

Ma ei ole isiklikult kunagi sellel leheküljel käinud ning selle õpihaldussüsteemiga varem tutvunud. Seega oli see huvitav ülesanne mu jaoks. Eliademy on loodud 2012 aastal Soomes. Nimetatud õpihaldussüsteem, annab võimalusi erinevate kursuste loomiseks ja õppimiseks.

Keskkonna kasutamiseks tuleb luua nimetatud leheküljel kasutajakonto. Selleks saab kasutada pildil nähtavaid võimalusi. Ühendades kasutaja konto alljärgnevate lehekülgedega on kindel see, et ei pea meeles pidama uut kasutajanime ja parooli. Mis teeb kasutamise mugavamaks.

ülevaade.png

Meenutab oma ülesehituselt veidi eDidaktikumi. Kuid positiivne erinevus Eliademy kasuks on see, et sisselogides on võimalik valida kahe kategooria vahel: Õppimine ja õpetamine. Kui valida “My Courses”, siis annab see täpse ülevaate, millised kursused on seotud õppimisega ja millised õpetamisega.

valikud.png

Hakates looma  kursust on olemas tutvustav video, kuidas seda teha.  Luues kursust saad valida kadegooria, kursuse läbimise aja ja keele. Lisada märksõnad, lühitutvustuse ja videosid (online course videos). Loodud kursusele on võimalik lisada kopeeritud sisu ja faile.   Lisaks väljastatakse tunnistusi.

Õppijal aga on võimalus valida “Catalog” kasutast endale sobiv kursus ja tutvuda sellega.

Artiklid: “An Argument for Clarity: What are Learning Management Systems, What are They Not, and What Should They Become?” ja “Learning Managment Systems: The wrong place to start learning”

Artikkel

Simens

Artiklist saab ülevaate õpihaldussüsteemi ehk  Learning Management System-i olemuse kohta praegu ja tulevikus. Lisaks on toodud  välja, et õpihaldussüsteemi mõistet kasutatakse tihti vales kontekstis.

Watson & Watson (2007) peavad õpisüsteemi variandiks, mis aitab hallata ja edastada õppija kohta informatsiooni. Selle abil saab hinnata kasutajat ning toetada kasutaja poolt püsitatud eesmärkideni jõudmist. Selle tulemusena saab jälgida protsessi ja koguda andmeid toimunud õppeprotsessist.

Samas aga Simensi(2004) arvamuse kohaselt ei ole võimalik, et üks õpihaldussüsteem omab kõiki funtsioone ja täidab neid. Kui see oleks nii, siis süsteemi kasutaja jaoks kaotab keskkond väärtuse, kuna õppimine ei peaks olema protsess, mida pidevalt juhitakse vaid mitmekülgne teadmiste omandamine.

Ma ise leian enda kogemusest, et kontakttunde õppejõuga ei suuda õpisüsteem siiski asendada. Õppijana oleme individuaalsed. Seega tuleb kasutada õpetamisel erinevaid meetodeid. Mis ühele ei sobi, sobib teisele. Leian, et õpihaldussüsteem on kõige olulisem neile, kes reaalselt näiteks kontakt loengutes vahel osaleda ei saa.

 

 

 

 

Kasutatud kirjandus

Siemens, G. (2004, 22. november). Learning Management Systems: The wrong place to start learning [ajaveebipostitus]. Loetud aadressil http://www.elearnspace.org/Articles/lms.htm

Watson, W. R., & Watson, S. L. (2007). An Argument for Clarity: What are Learning Management Systems, What are They Not, and What Should They Become? TechTrends, 51(2), 28–34. http://doi.org/10.1007/s11528-007-0023-y [PDF]

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s